معرفی ساختار زبان++c/c در آردوینو

معرفی-ساختار

به نام خدا

 

 در این آموزش به بررسی توابع و متغیر ها وتمامی پارامتر های ریاضی  و سایر دستورات زبان سی در آردوینو  خواهیم پرداخت

 

تعرف متغیر:

یک متغیر محدوده ای از فضای حافظه است که با یک نام مشخص میشود.

یک متغیر بسته به نوع آن می تواند حامل یک عددی باشد.

یک متغیر میتواند در محاسبات شرکت کند و یا نتیجه محاسبات را در خود ذخیره کند.

در جدول زیر با انواع متغیر ها آشنا میشویم.

  • انواع متغیرها در زبان c :

 

Range

Size(bite)

type

۰,۱

۱

bit

۰,۱

۸

Bool,

-۱۲۸ to 127

۸

char

۰ to 255

۸

Unsingned char

-۱۲۸ to 127

۸

Signed char

-۳۲۷۶۸ to 32767

۱۶

Int

-۳۲۷۶۸ to 32767

۱۶

Short int

۰ to 65535

۱۶

Unsigned int

-۳۲۷۶۸ to 32767

۱۶

Signed int

-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ to 2147483647

۳۲

Long int

۰ to 4294967295

۳۲

Unsigned long int

-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ to 2147483647

۳۲

Signed long int

±۱٫۱۷۵e-38 to ±۳٫۴۰۲e38

۳۲

Float

±۱٫۱۷۵e-38 to ±۳٫۴۰۲e38

۳۲

double

 

نحوه تعریف متغیر ها

متغیر ها به صورت زیر تعریف میشوند:

مقدار اولیه = نام متغیر  نوع متغیر

مثال:

Unsigned char A =12;

Int a,X,g

 

  • آرایه(Arrays):

Int MyArray[]={ متغیر۰,متغیر۱,متغیر۲,…..}

برای خواندن مقدار متغیر از یک آرایه به شکل زیر عمل می کنیم:

Value = MyArray[2];

  • عملگر ها:

با استفاده از عملگرها می توان روی اعداد، متغیرها،آرایه ها، رشته هاو…عملیات حسابی ، منطقی، مقایسه، بیتی،بایتیو…انجام داد.

  • عملگرهای محاسباتی :

عملگر های محاسباتی عملگرهایی هستند که اعمال محاسباتی را روی عملوند ها انجام می دهند.

عملگر % برای محاسبات باقی مانده تقسیم به کار می رود.

این عملگر عملوند اول را بر عملوند دوم تقسیم می کند (تقسیم صحیح) و باقیمانده را بر میگرداند.

 

عملگر

نام

مثال

تفریق و علامت منفی

Z=x-y or –x

+

جمع

Z=x+y

*

ضرب

Z=x*y

/

تقسیم

Z=x/y

%

باقیمانده تقسیم

Z=x%y

یک واحد کاهش

x–or –x

++

یک واحد افزایش

X++ or ++x

 

برای استفاده از هر کدام از این عملگر ها باید تقدم آنها را نسبت به یکدگر رعایت کنید.

 

تقدم

عملگر

۱

++ و —

۲

        علامت منفی

۳

/ و * و %

۴

+و-

 

  • عملگر مقایسه ای و منطقی:

عملگر مقایسه ای ارتباط بین عملوند ها را مشخص می کنند و عملگر های منطقی بر روی عبارات منطقی عمل می کنند.

 

عملگر

نام

مثال

بزرگتر

x>y

=<

بزرگتر مساوی

X>=y

کوچکتر

X<y

=>

کوچکتر مساوی

X<=y

==

متساوی

X==y

=!

نامساوی

X!=y

!

نقیض

!(x>y)

&&

و

x>y&&z>w

||

یا

x>y||z>w

 

برای استفده از هر کدام از این عملگر ها باید تقدم آنها را نسبت به یکدگر رعایت کنید.

 

تقدم

عملگر

۱

!

۲

<= ,< ,>= ,>

۳

== , !=

۴

&&

۵

||

 

دستورات ورودی و خروجی:

 

  • HIGH / LOW :

این دستورات به طور کلی برای نشان دادن منطق ۱ یا صفر است. زمانی منطق یک بر قرار است که سطح ولتاژ در ۵ ولت و زمانی منطق ۰ (صفر) بر قرار است که سطح ولتاژ در صفر ولت باشد.

digitalWrite(13,HIGH);

یعنی پایه شماره ۱۳ را به سطح منطقی یک برسان.

 

  • INPUT/OUTPUT :

غالبا همراه با دستور ()PinMode می آید، و برای نشان دادن ورودی و خروجی پایه مورد نظر است.

pinMode(13, OUTPUT);

  • دستورات خواندن و نوشتن آنالوگ:

خواندن یک مقدار به صورت آنالوگ از پایه های آنالوگ با دقت ۱۰ بیت ( یعنی ۰ تا ۱۰۲۳)

 

AnalogRead(نام پایه آنالوگ);

 

نکته: پایه های آنالوگ بر خلاف پایه های دیجیتال نیازی به تعریف کردن به صورت ()pinMode ندارد.

مثال:

value = analogRead(A0);.

 

نوشتن خروجی آنالوگ:

تولید پالس مربعی pwm با duty Cycle های مختلف:

analogWrite( PWM  مقدار صفر تا۲۵۵ , نام پایه های  );

 

مثال:

void loop(){

 int value = analogRead(A0);                // خواندن مقدار ۰ تا ۱۰۲۳ از پتانسومتر

value /=4 ;                                   // تقسیم ۰ تا ۱۰۲۳ به ۰ تا ۲۵۵

analogWrite(13, value);            // اعمال پالس به پایه شماره ۱۳

 }

دستورات شرطی:

اگر بخواهیم تحت شرایطی تعدادی از دستورها اجرا شوند و یا تعدادی دیگر اجرا نشوند باید از ساختاردشرطی استفاده کنیم.

 

دستور شرطی if :

If(شرط) 

{دستور};

همان طور در بالا مشاهده می کنید اگر شرط ها برقرار باشند کد های درون {} اجرا خواهند شد.

 

دستور شرطی if-else:

If(شرط){

دستورات

}

   else { درغیر این صورت

دستورات

}

دستور شرطی۲ if-else:

If(شرط){

دستورات

}

   else if  (شرط دوم) {

دستورات

}

else { در غیر این صورت دستورات دیگری

}

 

ساختار حلقه ها:

یکی دیگر از اجزای اصلی زبان های برنامه نویسی حلقه ها هستند.

حلقه ها در شرایط خاص ، یک یا چند دستور را چندین بار اجرا میکنند.

حلقهwhile  :

در این حلقه شرط در ابتدای حلقه بررسی میگردد اگر شرط برقرار بود یکبار کد های درون حلقه اجرا میشوند و دوباره شرط حرقه چک میگردد.

While(شرط حلقه)

{ کد هایی که تا زما برقراری شرط حلقه تکرار میشود }

 

حلقه  do….while :

 این حلقه عملکردی بسیار شبیه  به حلقه while دارد.

در این حلقه یکبار کد های درون حلقه اجرا میشود و سپس شرط حلقه بررسی می گردد.

Do

{

کد هایی که در زمان برقراری شرط تکرار می شوند//

}

While( )

حلقه for :

از این حلقه که تعداد دفعات تکرار حلقه از قبل مشخص باشد ، به کار می رود.

در این حلقه متغیری وجود دارد که تعداد دفعات تکرار حلقه را کنترل می کند.

For (  گام حرکت حلقه ; شرط حلقه ; مقدار اولیه شمارنده حلقه)

{ کد هایی که تا زمان برقراری شرط حلقه تکرار می شود  }

پایان آموزش

 

 امید وارم لذت برده باشید

برای انتقاد و پیشنهادات میتوانید در قسمت نظرات مطرح کنید

شما عزیزان میتوانید برای حمایت از ربات افزار و همچنین  دریافت فیلم و اخبار تکنولوژی عضو کانال تلگرامی ربات افزار شوید

2 thoughts on “معرفی ساختار زبان++c/c در آردوینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *