مسابقات روبونیت

دوازدهمین دوره مسابقات ربونیت

دوازدهمین دوره مسابقات روبونیت لیگ ها مسیریاب جنگجوی سبک وزن جنگجوی سنگین وزن مینیاب شبیه ساز دو بعدی فوتبال پرنده پرنده سرعتی رهیاب یا حل ماز آتشنشان فوتبالسیت دانش آموزی زیر دریایی تعقیب خط هوش مصنوعی نمایشگاه تعقیب خط دانش آموزی جنگجوی دانش آموزی