ترانزیستور دو قطبی یا BJT

تصویر شاخص

ترانزیستور چیست: یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی و یکی از ادوات حالت جامد است