نوزدهمین دوره مسابقات جوان خوارزمی

فراخوان نوزدهمین دوره جشواره خوارزمی

اهداف نوزدهمین دوره مسابقات جوان خوارزمی : ترویج فرهنگ کار آفرینی دانش بنیان در میان جوانان ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران ، نو آوران و فناوران جوان کشور تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات جوانان کشور شناسایی و معرفی استعداد ها در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و حمایت از برگزیدگان   […]