جشنواره ملی جی کاپ

دومین دوره مسابقات جی کاپ

مسابقات   _ مسابقات کشوری رباتیک جی کاپ گیلان   _ مسابقه کانونی گیلان   مسابقات رباتیک   لیگ مسیریاب از جمله رؤیاهای بشر از سالیان دور ساخت خودرویی بوده است که بدون نیاز به هدایت‌گر (شخص انسان به‌عنوان راننده) یا به‌عبارت‌دیگر به‌صورت هوشمند، مسیر تعیین گردیده را طی نماید. ساخت نمونه‌های کوچک (پایلوت) ازجمله […]