معرفی ساختار زبان++c/c در آردوینو

معرفی-ساختار

به نام خدا    در این آموزش به بررسی توابع و متغیر ها وتمامی پارامتر های ریاضی  و سایر دستورات زبان سی در آردوینو  خواهیم پرداخت   تعرف متغیر: یک متغیر محدوده ای از فضای حافظه است که با یک نام مشخص میشود. یک متغیر بسته به نوع آن می تواند حامل یک عددی باشد. […]