مسابقات رباتیک کشوری فجرکاپ

پوستر مسابقات فجر کاپ

مسابقات رباتیک کشوری فجرکاپ     لیگ ها دانش آموزی: فوتبالیست جنگجو مکاسیستم   آزاد: مسیریاب ساده مسیریاب ویژه اختراعات و ابتکارات سازه های ماکارونی

مسابقات ملی آزاد آستارا

اولین دوره مسابقات ازاد استارا

لیگ های  اولین دوره مسابقات ملی آزاد آستارا :     لیگ مسیریاب ویژه لیگ مسیریاب ساده لیگ پرنده لیگ اختراعات و ابتکارات لیگ اختراعات و ابتکارات دانش آموزی                       اخبار مسابقات رباتیک و ربوکاپ را با ما دنبال کنید.!

ربوکاپ کارون

پوستر مسابقات رباتیک کارون

    لیگ ها دانشجویی و آزاد ۱ پرنده ۲ پرنده سرعتی ۳ رباتهای نمایشی ۴ زیر دریایی ۵ مسیر یاب ویژه ( دانشجویی) دانش آموزی ۱ مسیر یاب دانش آموزی ۲ آتش نشان ۳ ماز هوشمند ۴ فوتبالیست ۵ همکار ۶ پارک نوری