مقاومت و انواع آن +محاسبات

تصویر شاخص مقاومت

مقاومت ها در حقیقت عاملی مزاحم برای جریان می باشد، یعنی هر چه  بیشتر باشد جریان کمتر است. برای مثال فرض کنید شما با عجله در حال دویدن در یک پیاده روی شلوغ هستید ، به طبع هر چی پیاده رو شلوغ تر باشه حرکت برای شما سخت تر و کندتر خواهد بود. یکای اندازه […]