خازن و انواع آن +محاسبات

عکس شاخص خازن

خازن :  خازن یه قطعه است که کارش ذخیره ولتاژ میباشد. انواع مختلفی هم دارند که در زیر بهشون اشاره میکنم. شارژ خازن :  اگه به خازن منبع تغزیه وصل کنی یا در مدار قرارش بدی شارژ میشه ؛ یعنی بار الکتریکی درش ذخیره میشه.(بهش منبع ولتاژ وصل میکنیم) نحوه دشارژ خازن(خالی کردن خازن از […]

مقاومت و انواع آن +محاسبات

تصویر شاخص مقاومت

مقاومت ها در حقیقت عاملی مزاحم برای جریان می باشد، یعنی هر چه  بیشتر باشد جریان کمتر است. برای مثال فرض کنید شما با عجله در حال دویدن در یک پیاده روی شلوغ هستید ، به طبع هر چی پیاده رو شلوغ تر باشه حرکت برای شما سخت تر و کندتر خواهد بود. یکای اندازه […]

آشنایی با مفهوم ولتاژ و جریان و قانون اهم

عکس شاخص ولتاژ،جریان،مقاومت

 ارتباط انرژی الکتریکی با ولتاژ، جریان و مقاومت چیست؟ ولتاژ، جریان و مقاومت چیست؟ قانون اهم چیست؟ ولتاژ مقدار انرژی پتانسیل بین دو نقطه از یک مدار را ولتاژ می نامند. یک نقطه از مدار بیشتر از نقطه دیگر بار الکتریکی دارد. این اختلاف در بارالکتریکی بین دو نقطه ولتاژ نامیده می شود. در شکل […]